Alergeny a léčba alergie.

Alergeny a léčba alergie.

Pro ty, co to nevědí, alergen je látka schopná vyvolit alergickou reakci. Skupina alergenů zahrnuje obrovské množství látek nacházejících se na nejrůznějších místech, jako jsou např. zvířecí srsti, léky, konzervační látky, chemikálie, hmyzí jedy, potraviny apod. Klinické projevy alergie jsou různorodé: od zánětu spojivek, rýmy, kašle až po astma. Na alergické reakci se kromě konkrétního alergenu podílí i histamin, proti němuž existuje celá řada léků: antihistaminik.

Vyšetření.

Zjištění přítomnosti alergie u jedince předchází komplexní alergologické vyšetření, které potvrzuje druh alergenu. Alergologické testy začínají pohovorem o výskytu alergií v rodině a o okolnostech alergického projevu. Běžné jsou krevní testy zaměřené na přítomnost specifického IgE, která potvrzuje přítomnost alergenů. Pro potvrzení konkrétního alergenu se pak provádějí kožní testy.

Léčba.

Záchrana před alergeny začíná vždy omezením kontaktu s alergenem. Jedná se o určitá režimová opatření, která musejí dodržovat nejen alergik, ale i jeli nejbližší okolí. Kromě kontaktu s alergenem se navíc obvykle omezují sekundární faktory: aktivní a pasivní kouření, používání aerosolů (laky, úklidové prostředky) apod. Léčba pak spočívá v podávání léků, a to jak antihistaminik, tak i (v případě očních a nosních potíží) lokálních a protizánětlivých léků. V mimořádných případech silné reakce se používají i úlevové léky nebo jiné metody léčby, jako je desenzibilizace (podávání postupně se zvyšujících dávek alergenu). Pro použití všech těch léků však existují jasně určená pravidla.

Více informací o alergenech, najdete na: http://www.analergin.cz/alergeny/

No Comments

Post a Comment