Alergologické vyšetření

Alergologické vyšetření

Chcete-li zjistit na jakou látku jste alergičtí je třeba provést alergologické vyšetření (analergin.cz). Jejich výsledek umožňuje také vyhodnotit závažnost alergie. Existuje několik druhu alergologických vyšetření: kožní testy, krevní testy nebo provokační testy.

Alergologické vyšetření je soubor lékařských úkonů prováděných k diagnostice a určení typu přecitlivělosti. Nejstarší záznamy o přecitlivělosti na určitá jídla nebo nápoje pocházejí již z 1. století před naším letopočtem.

Kdy se vyšetření používá…

Alergologické vyšetření se provádí při různých formách přehnané imunitní reakce po styku s určitou látkou. Alergie se může projevit zarudnutím kůže, vyrážkou, otokem, výtokem z nosu a očí horečkou, třesavkou, zhoršeným dýcháním nebo jejich kombinací. Mezi neznámější alergie patří kopřivka, senná rýma a průduškové astma. Vyšetření provádí lékař alergolog.

K čemu vyšetření slouží…

Nejúčinnější prevencí alergie je vyhnout se jejím příčinám. Vyšetření ukáže, na které látky Váš imunitní systém přehnaně reaguje. Na základě jeho výsledků je možné odstranit příslušné alergeny z Vašeho prostředí. V případě pylových alergií se přesně stanovení druhu alergenů využívá ke správnému načasování léčby před sezónou květu rostlin, které Vás dráždí.

Co je k vyšetření potřeba…

Imunitní odpověď organismu se testuje pomocí malého množství látek vpravovaných do kůže (kožní test). K tomu slouží injekční jehla a testovací sada obsahující substance podezřelé ze vzniku alergie. Přítomnost protilátek v krvi se ověřuje speciálními testy (komplement fixační reakce, RAST – radioalergosorbentní test).

Jaký je princip…

Existuje několik různých druhů alergické reakce. Obecně platí, že cizorodé látky (alergeny), se kterými přichází Váš organismus do styku, vyvolávají tvorbu protilátek. Tímto mechanismem Vás imunitní systém brání před jejich případným škodlivým působením. V některých případech může dojít po styku s alergenem k přehnané imunitní reakci. Nadměrná tvorba protilátek ovlivňuje další imunitní buňky, které potom odpovídají za příslušné projevy alergie. Alergická reakce se může projevit už při prvním styku s alergenem nebo při opakovaném dlouhodobém kontaktu. Alergologické vyšetření sleduje výskyt přecitlivělosti Vašeho organismu, přítomnost nadměrného množství protilátek proti konkrétním látkám a reakci Vašeho imunitního systému po kontaktu s nimi.

f15f2a6f947b0114814b73563688260c

Jak se na vyšetření připravit…

K alergologickému vyšetření není zapotřebí řádná zvláštní příprava.

Jak vyšetření probíhá…

Po příchodu do ambulance se Vás lékař zeptá, co Vás přivádí, jak se Vaše alergie projevuje a kdy Vaše problémy vznikly. Dalšími cílenými dotazy se podrobně vyptá na Vaši rodinu, osobní, pracovní a sociální život, užívané léky a všechna prodělaná onemocnění. Pečlivý odběr anamnézy nejsou jen zbytečně kladené otázky. Podle staré lékařské poučky je správně odebraná anamnéza poloviční cestou k diagnóze. V alergologii to platí stoprocentně. Při vyšetření se pokuste vzpomenout na všechny detaily i zdánlivé maličkosti ze svého života. Vaši alergii mohla spustit změna prostředí, stravovacích návyků, kosmetiky nebo náhodný kontakt s neznámou dráždivou látkou. Po rozhovoru Vám může alergolog provést kožní test. Ze sady vyšetřovacích látek s alergeny vybere ty nejčastější a pomocí jehly nebo zvláštního kopíčka Vám aplikuje malé množství několika z nich na kůži. Nejčastěji se k tomu využívá kůže předloktí. Za několik minut nebo při další kontrole po několika dnech se sleduje vzniklá kožní reakce. K provedení složitějších testů Vám lékař odebere vzorek krve.

Kdy bude výsledek…

Na původce alergie může někdy ukázat už rozbor samotné anamnézy. Výsledek kožního testu se odečítá po 30 minutách nebo za několik dnů po aplikaci. Krevní rozbor je k dispozici asi do týdne.

No Comments

Post a Comment